Начало

Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева" е организация на съвкупност от социални услуги под общо управление, които имат за цел подкрепа на деца и семейства в риск. 

 

Директор на КСУ "Олга Скобелева" е Нина Дамянова. 

Контакти: гр. Пловдив, 4000, бул. Марица 142, тел: 032/500109, e-mail: ksu_olgaskobeleva@abv.bg

 

Основна цел на КСУ "Олга Скобелева" е да подкрепя  участието на деца и семейства в риск  в икономическия, социален и културен живот на територията на Община Пловдив и региона. Тази помощ е насочена към подобряване житейската ситуация на семейството и спазване правото на децата и родителите да участват във вземането на решения. Екипът на КСУ е отворен за развитие и си поставя нови предизвикателства.

 

Социалните услуги към КСУ „Олга Скобелева” се ръководят от Управители.

Социалните услуги оказват подкрепа на децата, младежите и семействата чрез:
- закрила на децата и младежите от опасност

- поощряване на децата и младежите в тяхното индивидуално и социално развитие и компенсиране на дефиците от уврежданият

- съдействие при създаване и поддържане на приятелски настроена към децата, младежите и семействата околна среда

- консултация и съдействие на децата, младежите и семействата /родители/настойници/, които имат права по възпитанието на децата в семейството 

- поощряване на детето в съответствие с личния му ресурс, за времето докато липсват перспективи за неговото семейство. 

 

Органиграма на структурата на КСУ "Олга Скобелева"

Последни новини

  • "Първи стъпки в изкуството"
    На 17.09.2021 г /петък/ от 15,00 ч, на откритата сцена на Държавен куклен театър - Пловдив ще се проведе презентацията на обучително-творчески...

    Вижте още

  • XII НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО КРИКЕТ НА МАСА
    Турнирът ще се проведе с любезното съдействие на Университета по хранителни технологии и Лайънс клуб Пловдив.

    Вижте още