ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Дневен център за деца и младежи с увреждания функционира като  делегирана държавна дейност към КСУ "Олга Скобелева". Услугата предоставя специализирана помощ на деца и младежи  с увреждания и подкрепа на техните семейства. 

 

Контакти: гр. Пловдив, бул. "Марица" №142, тел. 032 503224, 0877741905, e-mail: dcdu_plovdiv@abv.bg

 

Управител: Албена Банчева

 

Капацитет: 60 места

 

Персонал: Екипът се състои от специализиран персонал от психолози, логопеди, специални педагози, социални педагози, терапевти, рехабилитатори, кинезитерапевт и общ персонал.

 

Дейности по предоставяне на услугата

Материална база