ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА е специализирана институция, със социално предназначение - отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа, настанени със заповед на АСП и съдебно решение до пълноление. 

 

Контакти: гр. Пловдив, 4000, бул. Марица 142, тел: 032/26 58 95, e-mail: pansion@abv.bg

 

Управител - Стамена Стоянова

 

Капацитет - 16 места

 

Персонал -  Институцията се ръководи от Управител, който организира, контролира и отговаря за цялостното прилагане на нормативната уредба и качеството на грижа на настанените деца. Екипът се състои от специализиран персонал от социални работници, социални педагози, психолози, възпитатели и общ персонал.

 

Проекти

Потребители

Политики