Проекти

1. Проект за закриване на ДДЛРГ от 01.03.2015 г. Стратегическа цел на проекта - Създаване на по-добри условия за живот на децата от ДДЛРГ в среда близка до семейната. В изпълнение на стратегическата цел, в проекта са заложени алтернативни услуги, в които да се преместят децата . През 2013 и 2014 г 17 деца от Дома са изведени в семейни жилища - "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания" на ул. Ген. Тотлебен 22 и "Преходно жилище" на ул. Иван Драсов 10. Предстои извеждането на останалите деца от Дома в "Център за настаняване от семеен тип", на ул. Етна № 5 и "Преходно жилище" в сградата на КСУ през 2015 г.На 01.03.2015 г ДДЛРГ ще бъде затворен, с решение на Общински съвет. Всички социални услуги, в които са преместени децата от Дома се управляват от Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева".

2. Проекти насочени към развитието на децата чрез образование, култура, спорт и приложни дейности.

 • Образователен проект за деца "Ограмотяване на деца от специализирани институции" - финансиран от Асоциация Бон Мин - Франция, за календарната 2014 г. Включва 10 деца, които имат обучителни затруднения и изоставане в езиково-говорното развитие. Проектът цели преодоляване на послествията от липсата на грамотност. Отчетенети положителни резултати са основание за продължаване на проекта през 2015 г.

 • Проект за подпомагане на децата от ДДЛРГ "Олга скобелева", съвместно с Асоциация Бон Мин - Франция, ежегодно, за компютърно обучение на децата, музикална и терапевтична работа, развитие на таланти чрез Вокална Формация "Бон Мин" и подпомагане на студенти от ДДЛРГ чрез стипендии за обучение.

 • Съвместни проекти с Обществен фонд "Детство". Ежегодно участие на децата от Дома във Фестивал на радостта, включващ творчески занимания и образователни програми за деца от 7 до 12 годишна възраст. Осигуряване на стипендии на студенти във ВУЗ и преходно работно място като помощник-възпитатели в Дома.

 • Съвместен проект с Фондация за култура "Ден Гри" и ДДЛРГ"Катя Ванчева"  с. Широка лъка - "Лятна театрална академия за деца в риск".  Основната цел на проекта е с помощта на изразните средства на театъра да се провокира и освободи присъщият на всяко дете естествен ентусиазъм към изкуство и да се допринесе за изграждането на трайни социални умения и възпитание в толерантност, креативност и дисциплинаУчастват деца на възраст от 7 до 18 години в различни творчески ателиета. 

 • Проект "Подрастващи овлядяват керамични техники и приобщават техни връстници в неравностойно положение да творят". Съвместен проект с Община Пловдив, Дирекция "Култура" и "Арт Индекс" ЕООД. В проекта са включени 14 деца, на възраст от 7 до 12 години, които изработват изделия от глина чрез работа с грънчарско колело, работа с глазура и ръчно рисувана керамика. Провежда се за трета поредна година и има устойчиво развитие през следващите години.

 • Проект "Хлебни къщи". Реализиран със съдействието на възрастни доброволци от БЧК-Пловдив. Участват всички деца. Проектът има терапевтична и обучителна цел за приготвяне на хляб, изучаване историята за производството и традиците на хляба. Продължение на проект "Хлебни къщи" е проект "Хлапета в кухнята". Той цели изграждане на отношение към храненето, приготвяне на храна и взаимоотношения между деца и възрастни.

 • Проект "Баба и внуче". Съвместно с възрастни доброволки от БЧК-Пловдив. Включва образователни, занимателни и арт дейности, посещения на културно-исторически обекти, екскурзии с учебна цел и индивидуална помощ в образованието на всяко дете, честване на християнски празници. Проектът има многогодишна история и перспектива за развитие занапред. 

 • Спортна подготовка по тенис на корт. Съвместен проект с Тенис клуб "Албена". Системни тренировки на децата от Дома с цел преодоловяне на социалната изолация, тревожност и агресия.

 • Организиране и участие в workshop съвместно с Сдружение "Надежда за нас" - изработване на свещи и други фигури от восък, обучение в техники на декопаж и квилинг. Включване на младежите в дейността на Сдружението чрез пряко участие в публични мероприятия.

3. Проекти за подготовка за ресоциализация на младежи, напускащи институцията след пълнолетие.

 • Съвместни проекти на Асоциация Бон Мин - Франция и ДДЛРГ за професионална подготовка и придобиване на квалификация по специалностите "Сладкарство", "Готварство", "Градинарство", "Барман/сервитьор с английски език". В проектите участват младежи от ДДЛРГ от 16 до 18 години, с цел подготовка за включване в тродова роля.

4. Проекти за оползотворяване на свободното време и работа с доброволци

 • МАР - Младежки Алианс за Развитие съвместно с CADIP - Канада. Осигуряване на чуждестранни доброволци през летния период за оползотворяване на свободното време съвместно с децата - интеркултурен обмен, чуждоезиково обучение, трудови дейности, развлекателни програми.

 • Асоциация "Бон Мин" - Франция - целогодишно осигуряване на доброволци, студенти от университета в Лил, стажанти по педагогически и социални специалности за работа с децата и обмяна на опит.

 • Асоциация "Голям брат, голяма сестра" - обучение на деца в доброволческа дейност, пряка работа с децата от Дома и обучение в социални програми.

5. Фондонабиране чрез благотворителни базари, детски инициативи и работа с НПО за обезпечаване на част от дейностите по закриване на институцията.

 • Организиране на благотворителни базари с продукти изработени ръчно от децата - картички, мартеници, керамички изделия, свещи и други ръчни произведения.

 • Провеждане на концерти на Вокална формация "Бон Мин" с благотворителна цел

 • Съвместни проекти с НПО за набиране на средства за подобряване условията за живот на децата 

Обратно