ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

Преходно жилище функционира като  делегирана държавна дейност към КСУ "Олга Скобелева" от 01.03.2014 г. „Преходно жилище” е социална услуга от резидентен тип, която осигурява възможност и условия за водене на независим начин на живот с помощта на професионалисти. Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на готовност у младежите за окончателно напускане на специализираната институция

 

Управител: Евгения Чолакова

 

Контакти: гр. Пловдив,ул. Иван Драсов № 10, 

тел. 0878447568, e-mail: prehodno_olgaskobeleva@abv.bg

 

Капацитет: 8 места за момичета на възраст 15 - 20 години.

 

Персонал: Услугата се ръководи от Управител. Екипът се състои от 3 социални работници и 1 социален педагог.

 

Материална база

Дейности по предоставяне на услугата

Потребители

Достъп до услугата