Дарителски кампании

Дарителски кампании 2021 г

​За нуждите на ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

  • За 2021 г е планирано изграждане на преместваем обект- склад  към Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Ул. Ген. Тотлебен 22. Помещението ще бъде от лека метална сглобяема конструкция, с площ 3,80 кв. м /размер 2,0/1,90/.  Общата стойност на проекта е  6998,22 лв с ДДС. През 2020 г сме събрали 4000,00 лв. Остават още - 2 998,22 лв.

 

За нуждите на ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

  • Във връзка с разширяване капацитета на социалната услуга "Преходно жилище" от 6 на 8 потребители, е изготвен проект за ремонт на жилищната сграда, който включва монтаж на външна топлоизолация на фасадата и ремонт на подпокривното пространство. Целта е да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопсна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на ползвателите и едновременно с това да се подобри общия вид на сградата. Предварителната количествено-стойностна сметка е в размер на 20 836,22 лв без ДДС

 

КАК ДА ДАРИТЕ?

  • По банков път като посочите за какво да бъдат използвани дарените средства - по сметка BG72IORT73753102762800, Инвестбанк,  КСУ "Олга Скобелева"
  • На място - парични средства и дарения в натура - инвентар, вещи, хранителни продукти, материали, дрехи, консумативи и друти

За направените дарения се издава Свитеделство за дарение и протокол.

КСУ "Олга Скобелева" НЕ Е оторизирал частни лица или фондации за набиране на средства. 

За повече информация:

посете ни на адрес: гр. Пловдив, бул. Марица 142

обадете се на тел: 032/500109, 032/623861

пишете ни: ksu_olgaskobeleva@abv.bg

Обратно