Благотворителна кауза "Преустройство на общинска сграда в Център за настаняване от семеен тип" - ул. Етна 5

Във връзка с необходимостта от осигуряване на жилище от "семеен тип" за 14 деца от Дом "Олга Скобелева" съгласно решение № 229 взето с протокол № 12 от 10.07.2014 г на Общиннски съвет - Пловдив за изграждане на това жилище в общинска сграда на ул. Етна 5, благотворителната акция на екипа и децата от дома е насочена към събиране на средства за ремонта.

Децата изработиха с огромно усърдие и мотивация изделия, които ще прадставим на благотворителните ни базари:

- 26.11.2014 г, от 9 до 12,00 ч - Общински съвет, Пловдив

- 10.12.2014 г, от 9 до 12,30 ч - Кметството на район "Централен"

- 13 и 14.12.2014 г, от 11,00 до 18,00 ч - МОЛ Галерия

- 14.12.2014 г - хотел "Санкт Петербург" - Младежка организация на БСП

- 20 и 21.12.2014 г - от 11,00 до 18,00 ч - МОЛ Галерия Пловдив

Очакваме всички, които са съпричастни с проблемите на децата в неравностойно положение да подкрепят нашата кауза, както и всички ценители на арт-изкуството. 

Благотворителните базари се организират по покана на съответните организации, а събраните средства ще бъдат вложени в преустройството на сградата на ул. Етна 5.
Обратно