Ден на доброволеца

На 05.12.2014 г, в КСУ "Олга Скобелева" се отбеляза Деня на доброволеца. Организатор на събитието е  І ва Районна служба ПБЗН Пловдив и Доброволно формирование "Пловдив 112".

Пожарникарите и доброволците презентираха пред децата лесни стъпки за това как се процедира при различни природни бедствия и пожари, както и правилата за спасяване, самоспасяване и оказване на първа долекарска помощ. Най-интересна и интерктивна беше заключителната част, в която на двора на Комплекса се извърши демонстрация на изплозването на пожарната кола.

 

 
Обратно