Празник

На 01.03.2017 г. от 12,00 ч. в Младежки център, Гребна база Пловдив, КСУ „Олга Скобелева“ организира празник по случай разкриване на услугите -  4 години  Център от семеен тип за деца с увреждания и 3 години „Преходно жилище“.

През 2013 г.  Общински съвет Пловдив предостави за нуждите на децата с увреждания къща, находяща се в гр. Пловдив, на ул. „Ген. Тотлебен“ № 22. Сградата е публична общинска собственост и се ползва за дългосрочно отглеждане на 10 деца с трайни увреждания от раждането. Специалисти от различни области подпомагат поддържането и развитието на техните двигателни и умствени способности, говора и рехабилитацията им.

През 2014 г. Общински съвет Пловдив предостави сграда, находяща се на ул. „Иван Драсов“ №10 за изграждане на материална база на „Преходно жилище“. Социалната услуга е предназначена за 6 момичета от Дом „Олга Скобелева” на възраст 15 – 20 години, които нямат алтернатива за връщане в семейна среда и се подготвят за самостоятелно живеене след завършване на образованието.

         С дарения от строителни материали и безвъзмезден труд на фирми, граждани и организации и дофинансиране от Община Пловдив, се извърши реконструкция на двете сгради по утвърден комплексен инвестиционен проект.

         Събитието е организирано със съдействието на Председателя на Комисия „Младежки дейности и спорт“  при Общински съвет Пловдив, г-н Атанас Узунов, дарители и ПФК „Локомотив“ Пловдив. Официално поканени на събитието са дарителите, участвали в ремонта на сградите, представители на държавни и общински институции и неправителствени организации. 

01.03.2017


Обратно