"Важна тристранна среща"

Един проект за децата от ЦНСТДБУ към КСУ "Олга Скобелева", осъществен с подкрепата на Фондация "Дечица" - София и Държавен куклен театър - Пловдив и под ръковоството на Васил Караманлиев - художествен ръководител на "Театърът на Чарли"


Обратно