Открит урок по модерни танци

"Танцът е скрит език на душата".

Децата от Комплeксите за социални услуги "Олга Скобелева" и "Княгиня Мария Луиза" представят открит урок по модерни танци с танцова школа "Ненси денс". Проектът е осъществен с подкрепата на МКБППМН към район "Централен", Община Пловдив и има за цел превенция на рисковото поведение на тийнейджърите. 


Обратно