Благотворителна акция

КСУ "Олга Скобелева" стартира нова благотворителна кауза насочена към децата от Дома - събиране на средства за ремонт на жилищна сграда на ул. Етна 5, в която от 01.03.2015 г ще бъдат настанени 14 деца от Дома. Това ще бъде компенсирана промяна, приета с решение № 229 взето с протокол № 12 от 10.07.2014 г на Общински съвет - Пловдив  свързана със закриване на Дома .

Сградата е предоставена от Община Пловдив и ще функционира като социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" към КСУ "Олга Скобелева".  Сградата се нуждае от ремонт на покрива, подмяна на дограма, саниране, подмяна на ВиК, ел. инсталация, боядисване, облицовка и оборудване на санитарните възли, подови настилки и обзавеждане.

С тази цел благотворителната акция е насочена към събиране на средства, материали или предоставяне на личен труд, съобразно компетенциите, за извършване на гореизброените дейности. За всички желаещи да се включат може да предоставим подробна информация от Комплексен инвестиционен проект за реконструкция и оглед на място. За дарените материали, средства или личен труд, КСУ издава съответното свидетелство за дарение.

Сметка за дарения:
IBAN: BG72IORT73753102762800
BIC: IORTBGSF
Инвестбанк, Пловдив
Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева"Обратно