Дейности по предоставяне на услугата

1. Физикална терапия и кинезитерапия - възстановява или подобрява засегнатите двигателни и др. функции, спомага за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване. Развива и подобрява финната моторика

  • Лечебна физкултура

  • Масаж – релаксиращ метод за намаляване на мускулния тонус и подпомагане подобрението на контрактурите и движението

  • Криотерапия – оказва въздействие чрез кожния анализатор и съдейства за намаляване на мускулния тонус.

  • Физиотерапия – магнитотерапия /при хронично протичащи процеси и различни видове травми. Има обезболяващо, противовъзпалително, трофично, антиедимично действие/ и фонофреза /ултразвук в малки интензитети за стимулиране на жизнените процеси/

  • Хидромасаж – позволява безболезнено и приятно по-дълбоко масажиране, подпомагайки кръвообращението и максималната релаксация на мускулите при заболявания на опорно-двигателния апарат

2. Говорна терапия - възстановява или подобрява засегнатите функции в  езиково-говорното развитие;

3. Психотерапия – мобилизира индивидуалния психосоматичен потенциал и оказва психологическа подкрепа на децата с увреждания и на техните семейства и близки за преодоляване на психологическите проблеми и за адаптиране към състоянието на хронично заболяване и/или увреждане.

4. Трудотерапия - активен кинезитерапевтичен метод, при който се ползва системно трудова дейност, съобразена с вида заболяване, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека, с цел максимално възстановяване на организма, коригиране на недостатъците в емоционално-волевата сфера, развиване на двигателни умения и формиране на личността чрез развиване на трудови умения. Организацията на трудотерапевтичните мероприятия е свързана неотделимо с индивидуалните възможности на всяко дете и се ръководи от принципа на повторяемост на елементарните умения, за да се усвоят постепенно по-сложни умения.

5. Социална рехабилитация -  Дневният център насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител като доказателство на това, че всяко дете може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността. Дейността на Центъра е насочена към създаване на умения за водене на по-самостоятелен начин на живот чрез рехабилитация, обучение в социални умения от ежедневието, подпомагане адаптацията към нова среда и социализация чрез спортни дейности и организация на свободното време, формиране на умения за общуване и работа в група, умения за ориентиране.

6. Развиваща образователна и компенсаторна дейност – овладяване на умения в областта на познавателната сфера, стимулиране работата на детето върху картинни изображения и разбиране на абстрактни понятия и причинно-следствени връзки, ограмотителни занимания на различни нива чрез вербален и невербален метод, развитие и усъвършенстване на графомоториката,  придобиване на определени базови понятия като измерване, мярка, форми и цветове.

7. Психомоторни занятия – стимулиране на общуването и вербалното изразяване, в индивидуални или групови занимания, използвайки звукови и музикални елементи;

8. Музикални занятия – възприемане на музикални изпълнения, създаване на навик да се слуша музика и да се пее, успокояване и релаксация чрез слушане, изпълняване на любими песни и др.;

9. Рисуване и приложни дейности - рисуване с цветни моливи, водни бои, флумастери, пастели, акварел, темперни бои; дорисуване на липсващи елементи или фрагменти на предмети и обекти; керамика /работа с глина и пластелин/; рисуване /различни техники и материали/; изработка на покани и/или картички за различни тържества, изработка на пана от различни природни и текстилни материали.;

10. Организация на свободното време – разходка  на открито, игри в група, индивидуални занимателни игри, рехабилитация на открито.

11. Спортни занимания – крикет, плуване, стрелба с лък, айкидо, гимнастика и спортни игри и др.

12. Хипотерапия – общуване с коне и лечебна конна езда.

 

Обратно