Специализирана среда

ДЦДУ е разположен в сградата на КСУ. Разполага с два входа, един от които е с рампа и елекрическа платформа и асансьор за достъп на деца с двигателни затруднения.

Помещения за индивидуална работа, където се провеждат обучителните, терапевтични и рехабилитационни дейности:

   -   кабинет на социалния работник

   -    2 кабинета за психологическо консултиране

   -    2 логопедични кабинети

   -    3 кабинета за обучително-компенсаторна работа

   -    8 кабинета за занимателна и приложна работа

   -    кабинет за лечебна физкултура

   -    кабинет за електростимулация и масаж

   -    кабинет за водолечение

   -    3 кабинета за релакс – Сензорна стая и сух басейн

Зали за групови занимания, изискващи пространство и с възможност за организиране на обучителни занимания, творчески изяви, изложби, музикални постановки и др.

   -   2 зали за релационна психомоторика

   -   2 зали за обучителни и арт дейности

3 кухненски бокса с трапезарии

4 санитарни блока, от които един за потребители които ползват помощно-технически средства

2 приемни кабинета

2 зали за срещи 

Обратно