Достъп до услугата

1. Постъпване на деца с полицейска закрила

-Съгласуване на приема с Управителя на КЦ - предоставяне на информация по случая от съответния служител на ОЗД или РПУ

-Довеждане на детето от полицейски служител заедно със социален работник ДСП - ОЗД /или без/ в рамките на денонощието.

-Постъпване на детето с приемно-предавателен протокол, подписан от дежурен от екипа на Кризисен център.

-Преглеждане  на придружаващите документи.

-Протоколиране на допълнителна информация по случая от придружителите на детето

-Сигнализиране в ДСП - ОЗД за постъпването на детето в рамките на 24 часа относно поемане на случая по настоящ адрес.

-Вписване на детето регистър на потребителите и трансферна книга

-Прилагане на процедура по настаняване

 

2.Постъпване на деца със заповед на ДСП - ОЗД

2.1. Провеждане на планиращи срещи.

-Обсъждане на случая със социален работник ОЗД и участниците в координационенния механизъм.

-Вземане на решение от екипа и даване на съгласие за настаняване на детето.

2.2.Приемане на детето

-Постъпване на детето, придружено от социален работник ДСП-ОЗД или родител, с всички налични документи.

-Сигнализиране на ДСП - ОЗД за случая в рамките на 24 часа

-Вписване на детето в регистър на потребителите и трансферна книга

-Прилагане на процедура по настаняване

2.3.Внасяне на искова молба в съда от ОЗД-ДСП за потвърждаване на настаняването и определеня срок на престой, но не повече от 6 месеца

 

Обратно