Дейности по предоставяне на услугата

  • Работа по случай - включва оценка на случая, взаимодействие със социалния работник от ОЗД, водене на документация по случая, изготвяне на план за грижи и прегред на изпълнението му, подготовка за напускане на социалната услуга

  • Индивидуална работа на менторите - договориране на отношенията, правата и задълженията, менторски разговор, консултиране и посредничество, 

  • Групова работа с клиентите - дневен режим, седмично планиране на дейностите, изготвяне на групови правила, среща-разговор, дейности по интереси,

  • Организиране на дейности по интереси - спорт, туризъм, културни мероприятия, участие в проекти и инциативи на КСУ

  • Помощ в учебната работа и подготовка за професионално ориентиране

Обратно