Дарителски кампании

Дарителски кампании - Насочваме вниманието на всички, които желаят да направят дарение, към следните активни каузи за децата от КСУ "Олга Скобелева" за 2024 г

 

Интерактивен под - уникален образователен инструмент, който се състои от компютър, проектор, комплект от сензори за движение. Изцяло български интерфейс. Включва допълнителни приложения за деца със СОП с включени двигателни приложения и игри покриващи учебни предмети и дейности от 1 до 7 клас.

Стойност на продукта -

Основен модул - 12 350,00 лв

Приложение за деца със СОП - 1370,00 лв 

 

КАК ДА ДАРИТЕ?

  • По банков път като посочите за какво да бъдат използвани дарените средства - по сметка BG72IORT73753102762800, Инвестбанк,  КСУ "Олга Скобелева"

  • На място - парични средства и дарения в натура - инвентар, вещи, хранителни продукти, материали, дрехи, консумативи и друти

За направените дарения се издава Свитеделство за дарение и протокол.

КСУ "Олга Скобелева" НЕ Е оторизирал частни лица или фондации за набиране на средства. 

За повече информация:

посете ни на адрес: гр. Пловдив, бул. Марица 142

обадете се на тел: 032/500109, 032/623861

пишете ни: ksu_olgaskobeleva@abv.bg

Обратно