Успешно реализирани инвестиционни проекти с дарителски средства

Във връзка с реформирането на институцията  и подобряване на условията на живот на децата, с дарителски средства са реализирани няколко успешни инвестиционни проекта:

2009 г - Кризисен център за деца, жертви на насилие

2013 г - Инвестиционен проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания", ул. Ген. Тотлебен 22

2013 г - Детска площадка към ЦНСТДМУ, ул. Ген. Тотлебен 22

2014 г - Изграждане на "Преходно жилище" за девойки, ул. Иван Драсов 10

2015 г - Инвестиционен проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" , ул. Етна № 5

2019 г - Инвестиционен проект "Изграждане на асансьор към КСУ "Олга Скобелева" 

2021 г - Реализиране на Проект "Зимна градина" в ЦНСТДБУ, ул. Етна № 5

Обратно